ZSIBONGÓ GYERMEKJÓGA ÉS BABA-MAMA JÓGA

Játékos jóga-móka foglalkozások gyermekeknek és szülőknek

 A jóga योग


 

   A jóga nem vallás, hanem egyfajta életmód, a test, az elme és a belső szellem művelésének egységes rendszere.

A jóga eggyé válás a mindenséggel.

   A jógát évezredekkel ezelőtt Indiában  gyakorolták és tökéletesítették, de mivel egyetemes igazságokkal foglalkozik, ma is éppúgy érvényesek a tanításai.

 Az első írott emlék Patandzsáli, a Kr. e. 4. században élt indiai bölcs szútráiból maradt fenn, az összes többi jógakönyv tulajdonképpen erre alapozódik.

 A jóga többek között egy rendkívül hatékony, az önismeretre épülő mozgásrendszer, mivel saját megtapasztaláson alapul, és az önismereten keresztül vezet a világ megismeréséhez (gyerekek és felnőttek esetén egyaránt).

  Számos olyan jógagyakorlat és módszer létezik, amely elősegíti a gyerekek fizikai, idegrendszeri, mentális és pszichés fejlődését.

A helyes légzés alapvető fontosságú, ezért légző gyakorlatokkal tudatosítjuk a légző izmok használatát.

Mentális gyakorlatokkal fejlesztjük a relaxációs és koncentrációs készséget. Megtanuljuk a figyelmet irányítani és rögzíteni. Olyan egyszerű feszültségoldó technikákat alkalmazunk, mint például a légzésfigyelés és az izmok tudatos ellazítása.

A jógikus testhelyzetek gyakorlásával a gyerekek megtanulják a koncentráció mechanizmusát, és olyan ismereteket szereznek saját testükről, amelyekre más mozgásos foglalkozások nem vezetnek rá.

A jóga 5 alapelve:

1. helyes testgyakorlás (ászanák)

2. helyes légzés (pránájáma)

3. helyes relaxáció

4. helyes táplálkozás

5. pozitív gondolkodás és meditáció

A jámák bizonyos dolgoktól való tartózkodást, míg a nijámák bizonyos dolgok követendőségét határozzák meg.

Ez a Jóga tízparancsolata...

Jámák: 

AHIMSZA Tartózkodás az élőlények megölésétől, vagy bántalmazásától. 

SZATJA Tartózkodás a hazugságtól, a valótlanság állításától. 

ASZTÉJA Tartózkodás a lopástól, mások tulajdonának elvételétől. (Amit ugye előzőleg nem adtak nekünk) 

BRAHMACSARÍJA Tartózkodás az érzékiségtől. 

APARÍRÁHA A nem ragaszkodás törvénye. Tartózkodás a ragaszkodástól a dolgok elengedni tudása. 

Nijámák: 

SAUTSA Tisztaság.Külső, belső, testi, lelki tisztaság. Higiénia. 

SZANTÓSA Megelégedettség. Elégedettség önmagunkkal mikor tükörbe nézünk. 

TAPASZ Önfegyelmezés. Önmagunkkal szembeni szigorúság, kemény spártaiság, a megpróbáltatások viselése. 

SZVÁDNIJÁNA Tanulmány. Az egész élet egy tanulás, jól meg kell tanulni minimum egy nyelvet, ha lehet egy hangszert és természettudományokat. 

ISVARA PRANIDRAHAM Önátadás Isten vagy "A Nagy Igazság" Dharma vagy valamilyen szent dolog, vallás iránt. 

Az Íshvara Pra­nid­hana jelen­tése sze­rint tet­te­in­ket, saját aka­ra­tun­kat az Úrnak szen­tel­jük. Aki hisz Isten­ben az nem esik két­ségbe. Az Íshvara Pra­nid­hana emlé­kez­tet rá, hogy léte­zik egy maga­sabb erő, mely min­dig ott van körü­löt­tünk, ben­nünk, ez a tudat ad értel­met életünk­nek. A jógi meg­ta­nulja, hogy min­den cse­le­ke­de­tét az Úrnak szen­telje, így azok a benne rejlő isteni ter­mé­sze­tet tükrözik.

Ez az az álla­pot, amit medi­tá­ci­ók­ban elér­he­tünk, ami­kor Egyek vagyunk. Ezt élhet­jük át akkor is, ami­kor a mun­kán­kat magá­ért a mun­ká­ért végez­zük…. ezt élik át a gye­re­kek, mikor bele­fe­led­kez­nek a játé­kukba. Ez az, amit újra meg kell tanul­nunk tőlük.

Ami­kor magá­ért a tevé­keny­sé­gért önma­gá­ért vég­zek vala­mit, ekkor benne vagyok a cse­lek­vés­ben… Eggyé válok vele… én magam válok a tevé­keny­séggé… és ebben tel­je­sen fel­ol­dó­dok… majd Istent önma­gam­ban érzem, s az önfe­ledt­ség álla­po­tá­ban, én magam is Istenné válok.

   Az évszázadok során négy jógaösvény (karma, dnyána, bhakti és rádzsa) fejlődött ki, az indiai fügefa négy ágához hasonlóan. Személyiségünknek megfelelően előnyben részesíthetjük az egyik ösvényt a másikkal szemben, de személyiségünk kiegyensúlyozásához a négy fő ösvény szintézise javasolt.

Karma-jóga- a cselekvő ösvény 

Az önzetlen szolgálat által tisztul a leggyorsabban az elme és haladja meg korlátait. A karma jógi keményen dolgozik fizikailag és mentálisan egyaránt.

Dnyána-jóga- a filozófiai ösvény

A szellemi fejlődésnek filozófiai vagy értelmi megközelítése a világot illúzióként írja le. A megkülönböztetés és a szenvedélytelenség módszereinek használatával bontja le az illúzió fátylait.

Bhakti jóga- az odaadás ösvénye

Az érzelmek megfékezésére kínál módszereket különféle gyakorlatokon keresztül, hogy azokat pozitív irányba fordítsa, tiszta isteni szeretetté változtassa.

Rádzsa-jóga- a tudományos ösvény

 Hatalmas szellemi és lelki erőforrásaink felszabadításának módszere. Az elme összpontosítésénak és ellenőrzésének gyakorlati rendszerén alapul. Helyes magatartást, egészséges testet és stabil testhelyzetet, légzésszabályozás és az érzékek visszavonását javasolja ennek elérésére. A hatha- jóga a rádzsa-jóga része az ászanák és a pránájáma gyakorlásával.

Hatha-jóga

   A hatha szónak mély ezoterikus jelentése van. A "ha" szó alatt a Napot értik, a "tha" alatt a Holdat. Azaz a hatha jóga a Nap és a Hold, a prána és apána (energiák) egyesülését jelenti.

   A hatha jóga nem cél, hanem csak a cél felé vezető eszköz.
Az ászanák (kitartott testhelyzetek) és a pránájáma (légzőgyakorlat) a hatha jógának csak az első két lépcsője. 
   A hatha jóga a fizikai testtel kezdődik. A fizikai test felett megszerzett uralommal a gyakorló megpróbál uralmat szerezni a prána (éltető energia) felett, és a prána feletti uralom megszerzésével az ember uralkodni képes az elméjén. Az embernek meg kell próbálnia életét a jóga erkölcsi normáival is összhangban élni csakúgy, mint a meditációt gyakorolni.
 
 
 logo_uj.jpg

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 27
Tegnapi: 35
Heti: 74
Havi: 442
Össz.: 54 164

Látogatottság növelés
Oldal: A jógáról
ZSIBONGÓ GYERMEKJÓGA ÉS BABA-MAMA JÓGA - © 2008 - 2018 - zsibongojoga.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: maros mozi joga - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »